Go to Top

Wirówki koszowe i inne

Wirówki to maszyny służące do rozdzielania ciał stałych z cieczy, lub rozdzielania cieczy o różnych ciężarach właściwych. Separacja jest wynikiem działania siły odśrodkowej. Najczęściej spotykane typy to wirówki koszowe, wirówki dekantacyjne oraz wirówki talerzowe. Wirówki koszowe to maszyny służące do usuwania cieczy z ciał stałych. Wirówka dekantacyjna, określana też jako dekanter, przede wszystkim służy do usuwania z cieczy znacznych ilości ciał stałych. Wirówki talerzowe służą do usuwania z cieczy nieznacznych ilości ciał stałych, bądź też do separacji cieczy o różnych ciężarach właściwych. W Perry możemy zaoferować używane wirówki różnego typu (wirówki koszowe, wirówki dekantacyjne oraz wirówki talerzowe). Asortyment maszyn aktualnie dostępnych do sprzedaży został pogrupowany według głównych typów.