Go to Top

Suszarnie Fluidalne

Suszarnia fluidalna służy do suszenia substancji sypkich. W procesie nadmuchu gorącym powietrzem proszki unoszą się tworząc złoże fluidalne. W Perry możemy też zaoferować wiele innych typów suszarni. Maszyny aktualnie dostępne do sprzedaży z Perry zostały pogrupowane według głównych kategorii maszyn.