Go to Top

Prasy Filtracyjne

W tej sekcji możecie Państwo znaleźć takie urządzenia jak prasy filtracyjne i prasy taśmowe. Prasa filtracyjna to maszyna służąca do rozdzielania ciał stałych od cieczy. Charakteryzuje się pracą w trybie wsadowym. Najczęściej spotykane rodzaje tych urządzeń to prasa klasyfikująca, prasa komorowa, prasa płytowo-ramowa i prasa membranowa.

Prasa filtracyjna

Prasy taśmowe również służą do rozdzielania ciał stałych od cieczy, jednak różnica polega na tym, że te urządzenia pracują w ciągłym trybie pracy. Wszystkie urządzenia aktualnie dostępne do sprzedaży od Perry zostały pogrupowane według głównych kategorii.