Go to Top

Personel

Nasza firma jest tak dobra, jak nasz personel. Jesteśmy dumni z naszego zespołu i osiągnięć we współpracy z naszymi klientami.

ANNA SAWKA-ZACHARCZUK Dyrektor Zarządzający

Kontakt: asawka@perry.com.pl

 

JOANNA GARCZYŃSKA-CIAPA Księgowość

Kontakt: agarczynska@perry.com.pl

 

WOJCIECH KUŚMIERSKI Specjalista ds. sprzedaży i zakupu urządzeń

Kontakt: wkusmierski@perry.com.pl
Telefon: +48 512 369 725

 

SEBASTIAN GRZYBEK Specjalista ds. sprzedaży i zakupu urządzeń

Kontakt: sgrzybek@perry.com.pl
Telefon: +48 512 369 724


MATEUSZ JANKOWSKI
Specjalista ds. sprzedaży urządzeń

Kontakt: mjankowski@perry.com.pl
Telefon: +48 512 369 721