Go to Top

Młyny i rozdrabniacze

Młyny i rozdrabniacze to urządzenia służące do zmniejszania rozmiarów cząstek produktów. Wśród wielu typów tych urządzeń możemy spotkać młyny palcowe, bijakowe, młotkowe, nożowe czy też młyny kulowe.

Młyny młotkowe

Wielkość urządzenie, jego wykonanie, wydajność, zakres rozdrobnienia produktu wychodzącego są cechami zależącymi od wymagań procesu technologicznego. Przykładowo młynek palcowy to urządzenie w którym produkt jest rozcierany pomiędzy palcami zamontowanymi na dwóch równoległych tarczach. Wydajność jaką może osiągać młyn palcowy na produkcie i wielkość rozdrobnienia produktu finalnego będą wypadkową takich czynników jak: wielkość tarczy, rodzaj zastosowanych kołków, moc napędu, zakres roboczych obrotów tarczy mielących oraz cech fizycznych mielonego produktu. Młyny do tworzyw sztucznych to najczęściej młyny nożowe. W takich młynach produkt oprócz rozcierania jest jeszcze cięty. Za to młyny kulowe to urządzenia głównie wykorzystujące siły tarcia jakie powstaje pomiędzy surowcem a mielnikami w komorze młyna. W związku z tym, że istnieje bardzo dużo rozwiązań związanych z mieleniem i rozdrabnianiem produktów, w Perry pogrupowaliśmy wszystkie aktualnie dostępne maszyny według głównych typów.